Over declaraties voor mediation

Nadat u de mediation heeft afgerond, declareert u de toevoeging. U vult daarvoor het 'Beëindigingsbericht mediation' in, dat u als bijlage bij de verstrekte toevoeging ontvangt.

Tips bij het invullen van het Mediation Beëindigingsbericht

  • In mediationzaken is het meesturen van een urenspecificatie niet nodig. Vraagt u extra uren aan? Dan is een urenspecificatie wel van belang. Zie voor meer informatie de werkinstructie Mediation Extra Uren.
  • Is er sprake van samenhang? Dan vragen wij om per toevoeging het beeïndigingsbericht in te vullen. Vermeld daarbij ook het toevoegnummer van de wederpartij. 
  • In het mediation beëindigingsbericht kunt u opvoeren hoeveel uur u aan de mediation heeft besteed. Geef hier het totaal aantal bestede uren op. Voorbeeld: u staat twee partijen bij en heeft twee toevoegingen ontvangen. In totaal heeft u aan de mediation 8 uur besteed. Op beide beëindigingsberichten vult u bij de vraag ”Totaal aantal uren besteed aan mediation” het totaal van 8 uur in.
  • Een toevoeging kan worden gedeclareerd nadat de zaak is afgerond. Staat u partijen bij in een echtscheiding? Declareer de toevoeging(en) pas nadat u de echtscheidingsbeschikking heeft ontvangen. 
  • In het mediation beëindigingsbericht kunt u opgeven of er sprake is van een financieel resultaat. De werkinstructie Resultaatbeoordeling helpt u bij de beoordeling of er sprake is van financieel resultaat. Hier vindt u ook het formulier Resultaatbeoordeling familiezaken.
  • Heeft u de toevoeging ontvangen op verwijzing van de rechter? Vergeet dan niet om de vragenlijst mediator en partijen naar de mediationfunctionaris van het betreffende gerecht te sturen.
  • Is het bij wet verplicht om de vaststellingsovereenkomst in een uitspraak van de rechter te laten opnemen? Dan schakelt u hiervoor een bij de Raad op personen- en familierecht ingeschreven advocaat in. Is voor de zaak geen toevoeging aan een advocaat verstrekt, dan krijgt u de kosten van de advocaat vergoed in de vorm van de afhechtingstoeslag van 2,5 punt. Is voor de zaak al eerder een toevoeging afgegeven aan een advocaat, dan zal deze advocaat de zaak bij de rechtbank aanbrengen. De advocaat declareert zijn werkzaamheden onder de aan hem verstrekte toevoeging.

Informatie

Werkinstructie vaststellen

Kenniswijzer

Achtergrondinformatie

  • Declaratieregeling

Overzicht basisbedragen

Overzicht

Formulieren

  • Vragenlijst mediator en partij