Informatie over resultaatbeoordeling bij mediation

Houdt uw cliënt een positief financieel resultaat over aan de zaak? U vindt op www.rechtsbijstand.nl uitgebreide informatie aan over resultaatbeoordeling. Het beleid voor resultaatbeoordeling vindt u op Kenniswijzer.

icon uitroeptekenBreng uw cliënt vooraf op de hoogte van het feit dat het besluit van de Raad in veel gevallen een voorlopig besluit is en dat na hercontrole van het inkomen of resultaatbeoordeling de mogelijkheid bestaat dat cliënt óf een andere eigen bijdrage moet betalen óf zelf de kosten van uw bijstand moet betalen.

 

Informatie

Voor uw cliënt

Werkinstructie

Kenniswijzer