Inkomens- en vermogenseisen bij mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen

De draagkracht van uw cliënt bepaalt of wij een toevoeging verstrekken.

Bij de beoordeling van een aanvraag toevoeging beoordelen we het verzamelinkomen van uw cliënt van twee jaar voor de datum van de aanvraag. Dit is het peiljaar. De inkomensgegevens krijgen wij van de Belastingdienst aan de hand van het burgerservicenummer (BSN) dat u op de aanvraag invult.

Mediation kent een eigen bijdragenregeling. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen in combinatie met de duur van de mediation. In de rechterkolom vindt u een directe link naar de tabel met inkomensnormen en eigen bijdragen.

Peiljaarverlegging bij gedaald inkomen

Wijzen wij de aanvraag toevoeging af, maar heeft uw cliënt door een inkomensdaling mogelijk wel recht op een toevoeging? Of hebben wij een toevoeging verstrekt met een hoge(re) eigen bijdrage en heeft uw cliënt als gevolg van inkomensdaling mogelijk recht op een lagere eigen bijdrage? Dan kan uw cliënt verzoeken om peiljaarverlegging. De Raad toetst bij peiljaarverlegging de geschatte hoogte van het verzamelinkomen in het actuele kalenderjaar. Alle voorwaarden voor peiljaarverlegging vindt u op Kenniswijzer.

icon uitroeptekenBreng uw cliënt vooraf op de hoogte van het feit dat het besluit van de Raad in veel gevallen een voorlopig besluit is en dat na hercontrole van het inkomen of resultaatbeoordeling de mogelijkheid bestaat dat cliënt óf een andere eigen bijdrage moet betalen óf zelf de kosten van uw bijstand moet betalen.

 

 

Inkomensnormen en eigen bijdragen

Inkomensnormen

Financiële beoordeling

Werkinstructie

Peiljaarverlegging

  • Aanvraagformulier
  • Toelichting