Hercontrole van het inkomen bij mediation

Is op het moment van de aanvraag van de toevoeging het verzamelinkomen van uw cliënt nog niet definitief vastgesteld door de Belastingdienst, dan vindt na enige tijd hercontrole van het inkomen plaats. U vindt op www.rechtsbijstand.nl uitgebreide informatie aan over hercontrole van het inkomen.  Het beleid voor hercontrole van het inkomen vindt u op Kenniswijzer.

icon uitroeptekenBreng uw cliënt vooraf op de hoogte van het feit dat het besluit van de Raad in veel gevallen een voorlopig besluit is en dat na hercontrole van het inkomen of resultaatbeoordeling de mogelijkheid bestaat dat cliënt óf een andere eigen bijdrage moet betalen óf zelf de kosten van uw bijstand moet betalen.

Informatie voor uw cliënt

Leeswijzer. Controle van het inkomen

Brochure Hercontrole

Helpdesk Inkomenscontrole

Tel. 088 - 787 1314 (werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur).

De helpdesk van de afdeling Inkomenscontrole beantwoordt alle vragen van uw cliënt. Ook over het treffen van een betalingsregeling, als uw cliënt moet betalen.