Bijzondere curatoren

De rechter kan een bijzondere curator benoemen om de belangen van de minderjarige te behartigen. Dit kan een advocaat zijn, maar bijvoorbeeld ook een mediator of psycholoog. Deze laatste bijzondere curator moet bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven als specialist personen- en familierechtzaken (familiemediator).

Bent u een dergelijke bijzondere curator? Dan hebben wij aparte aanvraagformulieren beschikbaar.

Formulieren

  • Toevoegingsaanvraag
  • Declaratieformulier