Over mediation aanvragen

Inschrijven

Als u bent ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand dan kunt u mediation verrichten op basis van een zogenoemde toevoeging.

Aanvragen

De toevoeging vraagt u schriftelijk aan met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Gebruik altijd de meest recente versie. Deze vindt u terug in de rechterkolom.

Tips bij het invullen van uw aanvraag toevoeging mediation

  • Vermeld altijd het burgerservicenummer (BSN) van de cliënt. Over het burgerservicenummer hebben wij een aparte tiplijst beschikbaar. 
  • Voert uw cliënt een gemeenschappelijke huishouding met een partner? Vul dan ook zijn of haar burgerservicenummer in.
  • Is de huidige partner echter de wederpartij in de mediation, dan toetsen wij de draagkracht van de partijen individueel en vult u de partnergegevens niet in. 
  • Vraagt u voor meerdere cliënten een toevoeging aan? Vul dan per cliënt een aanvraagformulier in.
  • Vermeld het volledige cliëntadres. Wijkt het postadres af van het adres van inschrijving bij de gemeente? Vul dan beide adressen in. Meer informatie leest u in de werkinstructie registratievoorschriften op Kenniswijzer.
  • Stuur bij de aanvraag altijd de mediationovereenkomst mee.

Eisen aan aanvragen

Of uw cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging, hangt af van de inhoudelijke eisen bij een toevoeging. Ook zijn er inkomenseisen bij een toevoeging.

Specialisatie Personen- en Familierecht

Voor het behandelen van mediations op het terrein van Personen- en Familierecht gelden aanvullende deskundigheidseisen in artikel 13 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators. Wilt u toevoegingen aanvragen op dit gebied dan moet u naast uw algemene inschrijving op voor deze specialisatie ingeschreven staan. Wilt u zich voor deze specialisatie inschrijven? Kijk in de inschrijvingsvoorwaarden en vul het inschrijvingsformulier in via de knop 'Inschrijven bij de Raad' in de rechter kolom.

Hercontrole en resultaatbeoordeling

Na de toevoeging kan uw cliënt te maken krijgen met hercontrole van het inkomen of met resultaatbeoordeling.

icon uitroeptekenBreng uw cliënt vooraf op de hoogte van het feit dat het besluit van de Raad in veel gevallen een voorlopig besluit is en dat na hercontrole van het inkomen of resultaatbeoordeling de mogelijkheid bestaat dat cliënt óf een andere eigen bijdrage moet betalen óf zelf de kosten van uw bijstand moet betalen.

Informatie

  • Informatie over BSN en sofinummer

Direct naar:

  • Aanvraagformulier
Kenniswijzer Inkomensnormen Inloggen Mijn RvR