Een wijziging van de toevoeging bij rechtsbijstand

Een toevoeging kan gewijzigd worden. Hier wordt een aantal situaties beschreven waarom een toevoeging gewijzigd wordt.

Foutieve gegevens op de toevoeging

In de administratieve verwerking van de aanvraag kan iets misgegaan zijn. U kunt deze fout laten corrigeren. 

Tussentijdse beëindiging van de toevoeging

Een toevoeging kan gedurende de looptijd van de zaak op uw verzoek beëindigd worden. Bijvoorbeeld omdat uw cliënt de eigen bijdrage niet betaalt. Bij een tussentijdse beëindiging van de toevoeging blijft de toevoeging in stand. Dat betekent dat u na beëindiging uw werkzaamheden kunt declareren die u heeft verricht tot aan de beëindigingsdatum. Het beleid van de Raad met betrekking tot tussentijdse beëindiging van de toevoeging vindt u op Kenniswijzer.  Voor de aanvraag mutatie toevoeging gaat u naar het formulierenoverzicht buiten Mijn RvR in de rechter kantlijn.

Intrekking van de toevoeging

Een toevoeging kan om diverse redenen worden ingetrokken. De consequentie van intrekking van een toevoeging is, dat uw cliënt met terugwerkende kracht geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand in de betreffende zaak. Uw cliënt betaalt dan zelf de kosten van uw rechtsbijstand. Het beleid van de Raad met betrekking tot intrekking van de toevoeging vindt u op Kenniswijzer. Voor de aanvraag mutatie toevoeging gaat u naar het formulierenoverzicht buiten Mijn RvR in de rechter kantlijn.

Overname door een andere advocaat

Zitten u en uw cliënt(en) niet op één lijn over uw aanpak? Of zijn er andere redenen waarom u de rechtsbijstand niet kunt voortzetten? Dan kan een andere advocaat de toevoeging overnemen. De werkzaamheden kunnen op dezelfde toevoeging worden voortgezet door de andere advocaat. Het beleid van de Raad met betrekking tot overname van de toevoeging vindt u op Kenniswijzer.  Voor de aanvraag mutatie toevoeging opvolging advocaat gaat u naar het overzicht van formulieren buiten mijn RvR in de rechter kantlijn.

Extra kosten bij overname

Wijs uw cliënt er op dat aan de overname van de toevoeging mogelijk extra kosten zijn verbonden.

Informatie

In Mijn RvR kunt u om wijziging van de toevoeging vragen, behalve wanneer het gaat om overname van de zaak.

Mijn RvR

Overname

Omdat in Mijn RvR de koppeling van dossiers in verband met overname (opvolging) nog niet mogelijk is, kunt u gebruik maken van het onderstaande formulier.

  • Overnameformulier