Over lopende rechtsbijstandszaken

 Tijdens de behandeling van een zaak waarvoor u een toevoeging heeft, kunnen er zich allerlei wijzigingen voordoen. Bijvoorbeeld er wijzigt iets in de situatie van uw cliënt. Als dit ertoe leidt dat de toevoeging moet worden gewijzigd, dan dient u daarvoor een verzoek in bij de Raad

Of u twijfelt of u naast de toevoeging die u heeft nog een extra toevoeging kunt aanvragen. Hier vindt u uitleg wanneer er meerdere toevoegingen nodig zijn of juist niet.

Ook kan een zaak zo ingewikkeld zijn dat u niet genoeg heeft aan het standaard aantal uren. Mogelijk heeft u dan recht op extra uren.

 

Direct naar:

Kenniswijzer