Wat houdt het verwijsarrangement van het Juridisch Loket in?

Het Juridisch Loket verleent eerstelijns rechtshulp aan rechtzoekenden en geen verdergaande rechtsbijstand. Het loket kan daarvoor verwijzen naar onder meer de advocatuur of mediators. Advocaten naar wie wordt doorverwezen hebben een ‘verwijsarrangement’ afgesloten met de Raad. Zo beoogt de Raad het doorverwijzen goed en transparant te regelen.

Wilt u zich opgeven voor het verwijsarrangement?

Wilt u deelnemen aan het verwijsarrangement bij het Juridisch Loket? Lees eerst de algemene voorwaarden. Vul dan het aanmeldingsformulier in. Deze kunt u per e-mail sturen naar de afdeling Inschrijven.

U kunt maximaal vier voorkeursgebieden opgegeven. Voor de voorkeursgebieden asielrecht, psychiatrisch patiëntenrecht, slachtofferzaken, strafrecht, vreemdelingenrecht en personen- en familierecht, arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht gelden aanvullende deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden van de Raad. Wilt u één of meerdere van deze voorkeursgebieden opgeven, dan is inschrijving voor de bijbehorende specialisatie(s) vereist. Bent u voor een specialisatie niet ingeschreven, dan wordt u voor dat voorkeursgebied niet ingeschreven. 

De gegevens worden in ons systeem opgenomen en doorgegeven aan het betreffende Juridisch Loket.

Informatie

over het verwijsarrangement

  • Voorwaarden
  • aanmeldingsformulier

Contact

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor Utrecht Afdeling Inschrijven

Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht

Postbus 24080, 3502 MB Utrecht

088 - 787 10 00