Verklaring kantoororganisatie en opgave nieuw kantoor

Volgens de Wet op de rechtsbijstand moet een advocaat die gesubsidieerde rechtsbijstand wil verlenen zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand. De hieraan verbonden eisen zijn vastgelegd in de Inschrijvingsvoorwaarden.

De opgave nieuw kantoor

Nieuwe advocatenkantoren moeten van de Nederlandse Orde van advocaten een Opgave nieuw kantoor invullen. De Raad sluit bij het inschrijven van nieuwe advocaten zoveel mogelijk aan op de opgave nieuw kantoor van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Advocaten die werkzaam zijn bij een nieuw advocatenkantoor en ingeschreven (willen) staan bij de Raad moeten tot genoegen van de plaatselijke deken aan de opgave nieuw kantoor hebben voldaan (artikel 2 inschrijvingsvoorwaarden).

Lees op de website van NOvA waaraan u moet voldoen om een goedgekeurde opgave nieuw kantoor te verkrijgen.

Is de verplichte opgave nieuw kantoor niet op u van toepassing?

Bij de inschrijving kan de Raad van u verlangen dat u via een overeenkomstige verklaring bewijst dat u aan de eisen van de opgave nieuw kantoor heeft voldaan. Daarvoor heeft de Raad een Verklaring kantoororganisatie vastgesteld (zie artikel 2.a).

 

 

 

https://www.rvr.org/binaries/content/gallery/rvrorg/common/logo-footer.png

 

 

 

 

 

Informatie

  • Verklaring kantoororganisatie

Contact

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor Utrecht Afdeling Inschrijven

afdelinginschrijven@rvr.org

088 - 787 10 00