Verhuizing doorgeven

Verhuizen naar een ander kantoor

Verhuist u of uw kantoor binnen hetzelfde arrondissement of ressort? Of juist naar een ander ressort? Geef wijzigingen door aan BAR én aan de Raad voor Rechtsbijstand.

Verhuizing van kantoor

Vergeet niet bij de verhuizing naar een ander kantoor ook een eventuele wijziging van uw piket e-mailadres, uw piket 06-nummer en/of uw IBAN-nummer aan de afdeling Inschrijven van de Raad door te geven. Deze gegevens staan namelijk enkel geregistreerd bij de Raad en niet bij BAR. Zij worden dan ook niet automatisch gewijzigd door BAR.

Kwaliteitseisen

Als u bij een nieuw opgericht kantoor gaat werken, dan moet u voor dit kantoor de entreetoets van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) met goed gevolg hebben afgelegd. De Raad kan u in overige gevallen vragen om een verklaring kantoororganisatie in te vullen en retour te zenden. Lees hier meer over de entreetoets en verklaring kantoororganisatie.

Als u als advocaat overgaat naar een ander kantoor moet u er mee rekening houden dat u naast het doorgeven van deze overgang aan BAR ook (eventueel) andere gegevens aan ons door moet geven die vervolgens in het systeem van de Raad gewijzigd kunnen worden. Welke gegevens doorgegeven moeten worden staan vermeld in het mutatieformulier dat u aan de afdeling Inschrijven op het centraal kantoor in Utrecht zendt. U vindt het formulier in de rechterkolom.

Deelname aan High Trust

Bent u deelnemer aan de High Trust? Dan heeft uw verhuizing een aantal mogelijke gevolgen.

  • Treedt u toe tot een advocatenkantoor waar wij al een High Trust-overeenkomst mee hebben gesloten, dan geldt de High Trust automatisch ook weer voor u. (Het is mogelijk dat een andere variant van High Trust geldt.)
  • Stapt u over naar een kantoor dat niet werkt met de High Trust, dan vervalt uw High Trust-status per de datum van uw uittreding bij uw oude kantoor. 
  • Start u uw eigen kantoor, dan vervalt ook in dit geval uw High Trust-status per de datum van de uittreding bij uw oude kantoor. Het is natuurlijk mogelijk om met u een nieuw convenant te sluiten. 
  • Door u - onder de naam van uw voormalige kantoor - gedeclareerde dossiers kunnen nog in toekomstige steekproeven op dat kantoor vallen. Wij verwachten dat de geselecteerde dossiers op de steekproefdatum bij het kantoor aanwezig zijn. Eventuele terugvorderingen of nabetalingen op steekproefdossier vinden altijd met u persoonlijk plaats. De Raad gaat er vanuit dat advocaat en voormalig kantoor - waar nodig - met elkaar tot verrekening overgaan.

Voor vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met de afdeling Inschrijven. Voor High Trust-meldingen en -vragen kunt u contact opnemen met uw relatiemanager.

 

 

 

 

 

 

 

Informatie

  • Mutatieformulier

Direct naar:

Informatie over:

entreetoets

Contact

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor Utrecht Afdeling Inschrijven

Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht

Postbus 24080, 3502 MB Utrecht

088 - 787 10 00