Uitschrijven als advocaat

Wilt u zich uitschrijven bij de Raad of wilt u zich uitschrijven voor een specialisatie, deelname aan een piketplanning of het verwijsarrangement met het Juridisch Loket?

Vul dan het mutatieformulier in en stuur dit via e-mail naar afdelinginschrijven@rvr.org. U vindt het formulier in de rechter kolom.

U laat zich als advocaat schrappen van het tableau

Als u zich als advocaat laat schrappen van het tableau, dan is het niet nodig dit formulier te gebruiken. De Raad heeft een koppeling met BAR- beheer van de Nederlandse Orde van Advocaten. Na ontvangst van het bericht van de schrapping van het tableau, schrijven wij u bij de Raad uit. Na schrapping blijft u toegang houden tot Mijn RvR voor het declareren van aan u afgegeven toevoegingen.

Adreswijziging na schrapping niet mogelijk

Houdt u er rekening mee dat u na uw schrapping geen wijziging meer kunt doorgeven van uw kantooradres en e-mailadres, niet via BAR-beheer en niet via de Raad.

Als u na uw schrapping nog toevoegingen bij de Raad declareert, worden de rekening-courantoverzichten verstuurd naar het laatst bekende adres bij BAR. Dit geldt ook voor vaststellingen die eventueel per post naar u toegezonden worden. Ook e-mailnotificaties voor Mijn RvR (bij het nemen van een besluit op een via Mijn RvR ingediend verzoek om vergoeding en bji het sturen van het nieuwe wachtwoord voor toegang tot Mijn RvR na verzoek via de functie 'wijzigen wachtwoord') worden verstuurd naar het laatst bekende e-mailadres in BAR.

Wilt u uw adresgegevens wijzigen, doe dit dan vóór u zich laat schrappen van het tableau.

  • Mutatieformulier