Overzicht deskundigheidseisen voor inschrijving specialisaties

In onderstaand overzicht van deskundigheidseisen voor inschrijving specialisaties staat een samenvatting van de belangrijkste deskundigheidseisen voor toelating tot een specialisatie. Raadpleeg voor een volledig overzicht altijd de inschrijvingsvoorwaarden in de rechter kolom.

Rechtsgebied Minimum eisen voor toelating tot de specialisatie

Strafrecht

Artikel 6a
inschrijvingsvoorwaarden

- Voltooid hebben van ofwel:

 • onderdeel strafprocesrecht beroepsopleiding Oude stijl ofwel:
 • minor Strafrecht en toets beroepsopleiding Nieuwe stijl ofwel:
 • de eerste vier dagdelen major Strafrecht.

- 5 strafzaken behandeld hebben onder begeleiding van een al voor Strafrecht ingeschreven advocaat.

Strafpiket

Artikel 6a
inschrijvingsvoorwaarden

Voldoen aan de toelatingseisen voor strafrecht:
- Goedgekeurde strafpiketcursus gevolgd.
- 6 strafpiketzaken behandeld hebben onder begeleiding van een al voor het strafpiket ingeschreven advocaat, waarvan 3 zaken tot en met de behandeling voor de r-c.

Jeugdstrafrecht

Artikel 6b en bijlage 5
inschrijvingsvoorwaarden

- Beschikken over minimaal drie jaar relevante beroepservaring (beroepservaring als advocaat)

- Voltooid hebben van ofwel:

 • onderdeel strafprocesrecht beroepsopleiding Oude stijl ofwel:
 • minor Strafrecht en toets beroepsopleiding Nieuwe stijl ofwel:
 • de eerste vier dagdelen major Strafrecht

- Acht opleidingspunten behaald in de afgelopen drie jaar behaald op het terrein van het jeugdstrafrecht en vier opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht

- Drie zittingen in een jeugdstrafzaak met een andere reeds drie jaar voor de specialisatie jeugdstrafrecht (voorheen de specialisatie jeugdzaken) ingeschreven advocaat meegelopen hebben.

- Eén zitting ter zake van een machtiging plaatsing gesloten jeugdinrichting met een andere reeds drie jaar voor de specialisatie civiel jeugdrecht (voorheen de specialisatie jeugdzaken) ingeschreven advocaat meegelopen hebben.

- Indien ook deelname aan jeugdstrafpiketplanning: goedgekeurde strafpiketcursus gevolgd.

Civiel jeugdrecht

Artikel 6b en bijlage 5 inschrijvingsvoorwaarden

 

- Beschikken over minimaal drie jaar relevante beroepservaring (beroepservaring als advocaat)
- Voltooid hebben van ofwel:

 • onderdeel strafprocesrecht beroepsopleiding Oude stijl ofwel:
 • minor Strafrecht en toets beroepsopleiding Nieuwe stijl ofwel:
 • de eerste vier dagdelen major Strafrecht.

- Acht opleidingspunten behaald in de afgelopen drie jaar behaald op het terrein van het civiele jeugdrecht en vier opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht
- Meegelopen hebben van drie zittingen ter zake van een machtiging plaatsing gesloten jeugdinrichting met een andere reeds drie jaar voor de specialisatie civiel jeugdrecht (voorheen de specialisatie jeugdzaken) ingeschreven advocaat
- Meegelopen hebben van één zitting in een jeugdstrafzaak met een andere reeds drie jaar voor de specialisatie jeugdstrafrecht (voorheen de specialisatie jeugdzaken) ingeschreven advocaat.

Psychiatrisch Patiëntenrecht

Artikel 6c
inschrijvingsvoorwaarden

- Voltooid hebben van de stage/nieuwe beroepsopleiding.
- Goegekeurde BOPZ piketcursus gevolgd (OSR).
- 4 BOPZ-zaken behandeld hebben onder begeleiding van minimaal 2 verschillende aan het BOPZ-piketrooster deelnemende advocaten, waarvan tenminste 1 maal een inbewaringstelling en 1 maal een rechterlijke machtiging.
- 1 beklagzaak op grond van artikel 41 Wet BOPZ meegelopen hebben met een patiënten-vertrouwenspersoon.

Vreemdelingenrecht

Voorwaardelijke inschrijving
Artikel 6d en bijlage 1 van de inschrijvingsvoorwaarden

- Voltooid hebben van ofwel:

 • de beroepsopleiding Oude stijl van de Orde en Module A en B regulier Vreemdelingenrecht van de OSR ofwel:
 • modules 1 en 2 van Beroepsattitude en Beroepsethiek, de major Bestuursrecht en het keuzevak van 5 dagdelen Regulier Vreemdelingenrecht van de Beroepsopleiding Advocaten nieuwe stijl van de Orde.

- Lidmaatschap van door de Raad goedgekeurde werkgroep (Werkgroep rechtsbijstand in vreemdelingenzaken van Stichting Migratierecht Nederland (SMN))

Vreemdelingenpiket/-bewaring

Artikle 6d en bijlage 1 van de inschrijvingsvoorwaarden

- Voldoen aan de toelatingseisen voor Vreemdelingenrecht.
- Met succes het klein keuzevak Toezicht, bewaring en terugkeer van de Beroepsopleiding Advocaten nieuwe stijl van de Orde voltooid te hebben ofwel een certificaat te overleggen van de module B Regulier vreemdelingenrecht II van de OSR Juridische opleidingen.
- Tenminste 4 zaken onder begeleiding van een reeds op het gebied van het Vreemdelingenrecht ingeschreven rechtsbijstandverlener te hebben behandeld, waarvan tenminste:

 • 2 piketdiensten
 • 2 bewaringszaken op basis van een toevoeging.

Vluchtelingenrecht

Voorwaardelijke inschrijving
Artikel 6e en bijlage 2 van de inschrijvingsvoorwaarden

- Voltooid hebben van ofwel:

 • de beroepsopleiding Oude stijl van de Orde en Module A en B en C Regulier vreemdelingenrecht van de OSR ofwel:
 • modules 1 en 2 van Beroepsattitude en Beroepsethiek, het keuzevak van 5 dagdelen Regulier Vreemdelingenrecht en het klein keuzevak Toezicht, bewaring en terugkeer en het keuzevak van 6 dagdelen Asiel- en vluchtelingenrecht van de Beroepsopleiding Advocaten nieuwe stijl van de Orde.

- Lidmaatschap Landelijke Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen van Vluchtelingenwerk.

Personen- en Familierecht

Voorwaardelijk inschrijving
Artikel 6 en bijlage 3 inschrijvingsvoorwaarden

- Voltooid hebben van ofwel:

 • Het zich aangemeld hebben voor of voltooid hebben van een basisopleiding Personen- en Familierecht ter waarde van 20 studiepunten of een ten minste vergelijkbare instapopleiding, ofwel:
 • De major Burgerlijk Recht (leerjaar 1) van de Beroepsopleiding Advocaten nieuwe stijl van de Orde en zich aangemeld hebben voor het keuzevak van 5 dagdelen Personen- en Familierecht en Erfrecht (leerjaar 2) en het klein keuzevak Relatievermogensrecht van de Beroepsopleiding Advocaten nieuwe stijl.

- Gedragscode voor advocaten in het Personen- en Familierecht te hanteren.

Slachtofferzaken

Artikel 6h inschrijvingsvoorwaarden

- Lid zijn van één van de specialisatieverenigingen LSA, ASP of LANGZS ofwel:
- het met succes voltooid hebben van een door de Raad erkende basisopleiding letsel- en slachtofferzaken ter waarde van 20 studiepunten of een ten minste vergelijkbare instapopleiding en:
- het onder begeleiding van een ervaren advocaat behandel hebben van tenminste 3 zaken in dit rechtsgebied, blijkend uit een mentorverklaring.