Specialisaties

Voor een aantal rechtsgebieden en heeft de Raad op grond van artikel 15 van de Wet op de rechtsbijstand specialisaties ingesteld. Hiervoor gelden aanvullende deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden.

Toevoegingen alleen met inschrijving specialisatie

Wilt u toevoegingen aanvragen op het rechtsgebied van deze specialisaties? Dan moet u naast uw algemene inschrijving ook voor die specialisaties ingeschreven staan bij de Raad. Dit geldt ook voor het aannemen van toevoegingen die op last door een gerecht zijn afgegeven en als u voor die specialisaties aan het piketrooster wilt deelnemen.

De Raad hanteert de volgende specialisaties: Strafrecht, Psychiatrisch patiĆ«ntenrecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Personen- en familierecht, Jeugdzaken, Internationale kinderontvoeringszaken, Slachtofferzaken Arbeidsrecht, Huurrecht en Sociaal zekerheidsrecht.

In het overzicht van deskundigheidseisen voor inschrijving specialisaties staat een samenvatting van de belangrijkste deskundigheidseisen voor toelating tot een specialisatie. Raadpleeg voor een volledig overzicht altijd de inschrijvingsvoorwaarden in de rechter kolom.

Inschrijven voor een specialisatie?

Staat u al ingeschreven bij de Raad en wilt u zich aanvullend voor een specifiek rechtsgebied en/of piketrooster opgeven waarvoor aanvullende deskundigheidseisen gelden? Vul dan het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier in de rechter kolom.

Onderhouden van uw vakbekwaamheid voor de specialisatie

Staat u al ingeschreven voor een specialisatie bij de Raad? Om uw inschrijving voor die specialisatie te kunnen voortzetten moet u voldoen aan aanvullende deskundigheiseisen. Welke eisen dit zijn, leest u in het overzicht deskundigheidseisen voor voortzetting inschrijving specialisaties. Raadpleeg voor een volledig overzicht altijd de inschrijvingsvoorwaarden in de rechter kolom.

Goedgekeurde cursussen Inschrijvingsvoorwaarden Raad voor Rechtsbijstand

Wilt u zich inschrijven voor een specialisatie of voor een piketplanning? Dan geldt in een aantal gevallen dat u een door de Raad goedgekeurde/erkende cursus moet hebben gevolgd. U kunt in de inschrijvingsvoorwaarden nalezen wanneer dit het geval is. In het overzicht hieronder kunt u zien welke cursussen op dit moment zijn goedgekeurd. Raadpleeg altijd eerst de volledige tekst van de inschrijvingsvoorwaarden. Hier vindt u een overzicht van de goedgekeurde cursussen

Veelgestelde vragen over deskundigheidseisen bij inschrijvingsvoorwaarden

Heeft u vragen over de manier waarop de Raad de deskundigheidseisen in de inschrijvingsvoorwaarden toetst? Lees dan de veelgestelde vragen over de deskundigheidseisen bij de inschrijvingsvoorwaarden.

Informatie

Specifieke inschrijvingsformulieren

 • Strafrecht
 • Aanmeldingsformulier wachtlijst psychiatrisch patiĆ«ntenrecht en psychiatrisch piket
 • Vreemdelingenrecht
 • Asiel- en vluchtelingenrecht
 • Personen- en familierecht voorwaardelijk
 • Slachtofferzaken
 • Jeugdstrafrecht
 • civiel jeugdrecht
 • Internationale kinderontvoeringszaken

Stroomschema's

 • Stroomschema sociaal zekerheidsrecht
 • Stroomschema huurrecht
 • Stroomschema arbeidsrecht

Contact

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor Utrecht Afdeling Inschrijven

Croeselaan 15, 3521 BJ Utrecht

Postbus 24080, 3502 MB Utrecht

Tel. 088 - 787 10 00