Beheer Advocaten Registratie (BAR)

BAR is een landelijke registratie van advocaten, genaamd Beheer Advocaten Registratie (BAR). Het is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand.

Wat doet BAR?

BAR beheert en onderhoudt een centrale database met beëdigings-, kantoor-, adres- en communicatiegegevens van advocaten. Na beëdiging worden de gegevens ingevoerd. Aan elke advocaat wordt een uniek registratienummer toegekend dat bij de genoemde organisaties wordt gebruikt. Dit is het zogenaamde BAR-nummer. Ook de kantoren hebben een eigen BAR-nummer. Eventuele wijzigingen dient de advocaat zelf rechtstreeks aan BAR door te geven.

Welke gegevens registreert BAR niet?

Sommige gegevens zijn raadspecifiek en zijn niet bekend bij BAR. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de deskundigheid op bijzondere rechtsterreinen, de deelname aan de piketregeling, het verwijsarrangement, de auditverklaring of de betaalgegevens. Wijzigingen in deze gegevens dienen rechtstreeks aan de Afdeling Inschrijven van de Raad in Utrecht te worden doorgegeven.

Informatie

Binnen deze website

Direct naar:

BAR beheer

Contact

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor Utrecht Afdeling Inschrijven

Postbus 24080, 3502 MB Utrecht

088 - 787 10 00

afdelinginschrijven@rvr.org