Inschrijven als advocaat

De afdeling Inschrijven op het centraal kantoor verzorgt uw inschrijving bij de Raad en verwerkt uw verzoeken tot wijziging van gegevens in uw dossier.

Inschrijven

Wilt u gesubsidieerde rechtsbijstand verlenen? Schrijf u dan in bij de Raad voor Rechtsbijstand.

U kunt uw verzoek richten aan de afdeling Inschrijven op het centraal kantoor in Utrecht. Het inschrijvingsformulier vindt u in de rechterkolom.

Uw BAR-nummer is uw registratienummer bij de Raad.

Speciale rechtsgebieden en piketdiensten

Voor een aantal rechtsgebieden en/of deelname aan het piketrooster zijn aanvullende deskundigheideisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden. Wilt u toevoegingen aanvragen voor deze rechtsgebieden, dan moet u ingeschreven staan voor de bijbehorende specialisatie.

Wilt u weten welke aanvullende deskundigheidseisen gelden voor toelating tot of voortzetting van de inschrijving voor een bepaalde specialisatie, raadpleeg dan de overzichten op de pagina 'Specialisaties' of de inschrijvingsvoorwaarden in de rechter kolom.

Staat u al ingeschreven bij de Raad en wilt u zich aanvullend voor een specifiek rechtsgebied en/of een piketdienst opgeven, vul dan het daarvoor bestemde inschrijfformulier in.

Wet op de rechtsbijstand

In de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) is geregeld dat rechtsbijstandverleners die rechtsbijstand in de zin van de wet willen verlenen, zich daarvoor bij de Raad voor Rechtsbijstand inschrijven. Op grond van artikel 14 en 15 Wrb kunnen door de Raad aan de inschrijvingsvoorwaarden worden verbonden die betrekking hebben op de organisatie van het kantoor waar de advocaat werkzaam is, de verslaglegging door de advocaat omtrent de door hem verleende rechtsbijstand, het minimum en het maximum aantal zaken waarvoor een advocaat jaarlijks zal worden toegevoegd en de deskundigheid van de advocaat op bepaalde rechtsgebieden.

Afspraken over informatie-uitwisseling Raad voor Rechtsbijstand en dekens van de NOvA

De Raad en de dekens hebben in 2011 een informatieprotocol afgesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over het uitwisselen van informatie om het toezicht op advocaten binnen het stelsel te verbeteren. Deze afspraken worden jaarlijks geƫvalueerd en zo nodig aangepast. Bij inschrijving bij de Raad stemt u als advocaat met deze afgesproken informatie-uitwisseling in en geeft u daarvoor toestemming aan de Raad. De meest actuele versie van het informatieprotocol treft u aan op de pagina 'Regelingen en Beleid' op deze website en op de website van de NOvA.

Nieuw Maatregelbeleid

De Raad heeft op 20 maart 2019 een nieuw Maatregelbeleid vastgesteld, na consultatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Orde van Advocaten NOvA), de voorzitters van het dekenberaad en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Het Maatregelbeleid is het formele sluitstuk van alle acties die de Raad onderneemt om advocaten en mediators (hierna: rechtsbijstandverleners) te stimuleren te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving. Het nieuwe Maatregelbeleid is op 2 april 2019 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatscourant 2019 nr. 17488, 2 april 2019).

De meest actuele versie van het Maatregelbeleid treft u aan op de pagina 'Regelingen en Beleid' op deze website.

Traject voorafgaand aan een maatregel

Het Maatregelbeleid is gericht op individuele rechtsbijstandverleners en kan uiteindelijk leiden tot consequenties voor de inschrijving bij de Raad. Aan de oplegging van een maatregel gaat een traject vooraf. Dit traject is beschreven in de Handleiding bij het Maatregelbeleid.

De meest actuele versie van de Handleiding bij het Maatregelbeleid treft u aan op de pagina 'Regelingen en Beleid' op deze website.

 

Informatie

Inschrijvingsvoorwaarden

Distributieregeling AC

Formulieren

 • Inschrijvingsformulier
 • Mutatieformulier
 • Verklaring kantoororganisatie

Specifieke inschrijvingsformulieren

 • Personen- en Familierecht Voorwaardelijk
 • Aanmeldingsformulier wachtlijst psychiatrisch patiĆ«ntenrecht en piket
 • Asiel- en vluchtelingenrecht
 • Strafpiket
 • Vreemdelingenrecht
 • Strafrecht
 • Internationale Kinderontvoeringszaken
 • Jeugdstrafrecht
 • Slachtofferzaken
 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsrecht betalende zaken hardheidsclausule
 • Huurrecht
 • Huurrecht betalende zaken hardheidsclausule
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Sociaal zekerheidsrecht betalende zaken hardheidsclausule

Archief

Contact

Raad voor Rechtsbijstand Centraal kantoor Utrecht Afdeling Inschrijven

Postbus 24080, 3502 MB Utrecht

afdelinginschrijven@rvr.org