Inhoudelijke eisen bij rechtsbijstand

Logo KenniswijzerOp Kenniswijzer vindt u het beleid van de Raad voor toevoegingen, uitgewerkt in interne instructies. Hierin leest u waar een aanvraag voor toevoeging aan moet voldoen. Bijvoorbeeld:

Belang van de zaak

Het belang van de zaak moet een toevoeging rechtvaardigen. Het belang kan verschillende dingen betekenen, zoals:

  • een financieel belang;
  • een bedrijfsmatig belang;
  • een belang dat iemand zelf kan behartigen.

In de werkinstructies op Kenniswijzer leest u over de verschillende soorten belang. Zo kunt u beoordelen waaraan de aanvraag moet voldoen om op een bepaald terrein in aanmerking te komen voor een toevoeging.

Bereik van de toevoeging

Een toevoeging wordt verstrekt voor bepaalde werkzaamheden. Deze werkzaamheden vallen onder het zogenaamde bereik van de toevoeging. Onder de betreffende zaakcode vindt u informatie over het bereik van de toevoeging.

Specifieke rechtsgebieden en piketdiensten

Voor een aantal rechtsgebieden en/of deelname aan het piketrooster zijn aanvullende deskundigheideisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden. Wilt u toevoegingen aanvragen voor deze rechtsgebieden, dan moet u ingeschreven staan voor de bijbehorende specialisatie.

Wilt u weten welke aanvullende deskundigheidseisen gelden voor toelating tot of voortzetting van de inschrijving voor een bepaalde specialisatie, raadpleeg dan de overzichten op de pagina 'Specialisaties' of de inschrijvingsvoorwaarden.

Staat u al ingeschreven bij de Raad en wilt u zich aanvullend voor een specifiek rechtsgebied en/of een piketdienst opgeven, vul dan het daarvoor bestemde inschrijfformulier in.

 

Direct naar:

In onze werkinstructies toevoegen staat per zaakcode onder meer beschreven welke voorwaarden gelden voor het belang en het bereik van de toevoeging.

Kenniswijzer