Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag

Vanaf 1 maart 2021 kunnen gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag, bij verzoeken in het kader van de herstelregelingen kinderopvangtoeslag bij Belastingdienst/Toeslagen, via de Raad voor Rechtsbijstand adequate en kosteloze gefinancierde rechtsbijstand krijgen. Dit heet de ‘Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag’ (HKT). Vanaf die datum kunnen advocaten hun aanvraag voor deelname aan deze regeling indienen.

Speciale regeling zonder inkomenstoets of eigen bijdrage

De ‘Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag’ (HKT) is speciaal voor gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag. Als een bevestiging van hun melding van de belastingdienst/Toeslagen ontvangen, kunnen zij zich bij de Raad melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand. In deze regeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen, noch wordt een eigen bijdrage opgelegd.

Aanvraag advocatuur voor deelname

Om in aanmerking te komen voor toevoegingen voor deze herstelregeling, kan een advocaat zich bij ons inschrijven via een formulier. De voorwaarden om binnen deze herstelregeling rechtsbijstand te verlenen, staan op het formulier. Aanmelden kan zolang de subsidieregeling loopt. Verzending van het formulier gaat op een compleet beveiligde manier.

Advocaten die al voor de ouders aan het werk zijn kunnen in nog lopende zaken worden toegevoegd zonder dat zij voldoen aan de deelnamevoorwaarden van de subsidieregeling. De ouder kan dit op het aanvraagformulier aangeven.

LET OP: bent u gedupeerde ouder en wilt u een aanvraag doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand binnen deze subsidieregeling herstelregelingen Kinderopvangtoeslag? Ga dan naar de informatie hierover op onze burgersite. Hier vindt u ook het juiste formulier waarmee u uw aanvraag kunt doen.

Beveiligd versturen van het formulier

Voor deze regeling maken we gebruik van een beveiligde manier van online verzending, die zowel afzender als ontvanger beschermt tegen mogelijke beveiligingsincidenten.

Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld, slaat u het op. U kunt het formulier vervolgens via deze link voor beveiligde verzending meesturen. Hiertoe moet een paar stappen doorlopen. In de korte handleiding leest u hoe u te werk gaat.

Deze aanvragen komen terecht in een speciaal aangemaakte e-mailbox. De aanvragen worden daar tijdelijk opgeslagen en vervolgens uit de e-mailbox gehaald, opgeslagen en verwerkt in ons systeem. Verdere conversatie tussen de Raad, burger en advocaat verloopt telefonisch of via deze e-mailbox. De data wordt gebruikt door een selecte groep medewerkers en bewaard conform de Archiefwet.

Meer informatie over hoe de Raad voor Rechtsbijstand met persoonsgegevens omgaat, kunt u vinden in onze privacyverklaring

De voorwaarden

De voorwaarden om binnen deze subsidieregeling rechtsbijstand te verlenen, staan op het formulier.

Totstandkoming voorwaarden

De voorwaarden voor advocatuur om deel te kunnen nemen aan de herstelregeling, zijn door de Raad in samenwerking met de Nederlandse Orde van Advocaten geformuleerd. 

Toevoegings- en vergoedingscriteria

Bij een positieve matching verleent de Raad een toevoeging op basis van de zaakcode W013. Dit is de bevestiging van de match. Er wordt geen inkomens- en vermogenstoets uitgevoerd en er wordt aan de gedupeerde ouders geen eigen bijdrage opgelegd. Ook vindt er na afloop van de zaak geen resultaatsbeoordeling plaats. Na afloop van de werkzaamheden kan er via een apart declaratieformulier een vergoeding worden aangevraagd. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de werkzaamheden welke u hebt verricht. Dit is ook na te lezen in de subsidieregeling

Het declaratieproces

Voor het declaratieproces vult de advocaat het formulier in en voegt het schrijven van de zaakbehandelaar toe, waarin wordt afgetekend welke werkzaamheden de advocaat heeft gedaan in de zaak.

Nadat u het declaratieformulier heeft ingevuld, slaat u het op. U kunt het formulier vervolgens via deze link voor beveiligde verzending meesturen. Hiertoe moet een paar stappen doorlopen. In de korte handleiding leest u hoe u te werk gaat.

Matchingsproces

Met een speciaal formulier en een bevestigingsbrief van de Belastingdienst, kan een gedupeerde ouder zich bij de Raad melden voor gesubsidieerde rechtsbijstand binnen deze regeling. Hierna kunnen wij een match maken met de ingeschreven advocaten. Indien een gedupeerde ouder al een advocaat heeft die deelneemt aan de regeling, matcht de Raad deze advocaat als voorkeursadvocaat.

Advocaten die al voor de ouders aan het werk zijn kunnen ook in nog lopende zaken worden toegevoegd zonder dat zij voldoen aan de deelnamecriteria van de subsidieregeling. De ouder kan dit op het aanvraagformulier aangeven.

Een eventueel reeds verstrekte reguliere toevoeging kan, als de zaak nog in behandeling is en wanneer nog geen beslissing op bezwaar door de Belastingdienst/Toeslagen is genomen, worden omgezet. We verzoeken de advocaat in dat geval, om het kenmerk te melden via toeslag@rvr.org of telefonisch via 088-787 1234.

Is er geen voorkeursadvocaat, dan komt deze match komt tot stand via een offline matchingstool. Hierin staan straks alle ingeschreven advocaten die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

De matchingstool werkt als volgt. Een Raadsmedewerker voert de postcode van de burger en de eventuele andere problemen (schulden, werk, etc.) in. Op basis hiervan wordt voor elke geregistreerde advocaat een matchingsscore berekend. Deze matchingsscore is het percentage van wensen waaraan de advocaat voldoet. Daarnaast worden via Open Street Map (© OpenStreetMap-auteurs) de coördinaten van de postcode van de burger opgehaald. Met deze coördinaten wordt voor alle advocaten de hemelsbrede afstand tussen de burger en het advocatenkantoor berekend. De tool geeft op basis van deze gegevens een overzicht weer van advocaten, waarbij de advocaten met de hoogste matchingsscores en kleinste afstand tot de burger bovenaan staan. Op basis van dit overzicht selecteert de medewerker een drietal advocaten en legt deze voor aan de  burger. In het overzicht is ook af te lezen hoe vaak een advocaat al aan een burger is voorgesteld, en hoe vaak een advocaat al een zaak heeft ontvangen via de tool.

De matchingstool verwerkt een beperkte set aan persoonsgegevens en heeft tot doel de beste match tussen burger en advocaat te realiseren. Gegevens die hier worden opgeslagen, hebben enkel betrekking op de gekozen advocaat.

Heeft u vragen?

VU kunt uw vragen over deze speciale inschrijving bij voorkeur stellen via herstelregeling@rvr.org. Belt u toch liever, dan kan dat via ons algemene nummer 088 787 1000 optie 3. Voor overige vragen belt u 088-787 1234.

Meer informatie

Informatie Belastingdienst 

 De commissies hebben geen eigen websites, maar hebben wel afzonderlijke webpagina’s:

 

 

Informatie

Vragen en antwoorden Handleiding verzenden

Formulieren

  • Verzoek tot deelname
  • Aanvraag declaratie