Over rechtsbijstand aanvragen

Inschrijven

Als u bent ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand dan kunt u rechtsbijstand verlenen op basis van een zogenoemde toevoeging.

Inschrijven voor specialisaties bij de Raad

Voor een aantal rechtsgebieden en deelname aan het piketrooster zijn aanvullende deskundigheidseisen opgenomen in de inschrijvingsvoorwaarden. Als u toevoegingen wilt aanvragen voor deze rechtsgebieden, moet u ingeschreven staan voor bijbehorende specialisaties. Dit geldt ook voor toevoegingen op last.

Aanvragen via Mijn RvR

De toevoeging vraagt u digitaal aan via Mijn RvR. Enkele uitzonderingen daargelaten. Het is voor de rechtmatigheid van de aanvraag van belang dat u de juiste persoonsgegevens en zaakgegevens invult. 

Aanvragen via het centrale postadres

Als u uw aanvragen niet via Mijn RvR kunt indienen, kunt u uitsluitend gebruikmaken van het centrale postbusnummer van de Raad:

Raad voor Rechtsbijstand
Postbus 70503
5201 CD ’s-Hertogenbosch

Eisen aan aanvragen

Of uw cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging, hangt af van de inhoudelijke eisen bij een toevoeging. Ook zijn er inkomenseisen bij een toevoeging.

Hercontrole en resultaatbeoordeling

Na de toevoeging kan uw cliënt te maken krijgen met hercontrole van het inkomen of met resultaatbeoordeling.

icon uitroeptekenBreng uw cliënt vooraf op de hoogte van het feit dat het besluit van de Raad in veel gevallen een voorlopig besluit is en dat na hercontrole van het inkomen of resultaatbeoordeling de mogelijkheid bestaat dat cliënt óf een andere eigen bijdrage moet betalen óf zelf de kosten van uw bijstand moet betalen.

Direct naar:

  • Checklist aanvragen toevoegingen
  • Informatie over BSN en sofinummer
Inloggen Mijn RvR Inkomensnormen

Informatie over: