Privacyreglement

De Raad voor Rechtsbijstand respecteert de privacy van de bezoekers van deze site.

Alle gegevens die door de Raad voor Rechtsbijstand worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij zullen niet worden gedeeld met derden, noch op één of andere manier openbaar gemaakt.

Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een nieuwsbrief, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zie voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle gegevens die u stuurt naar deze site dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Reglement

  • Reglement bescherming persoonsgegevens