Home /  Rechtzoekende  / Rechtsbijstand
print
Gepubliceerd:  17 - 04 - 2008
Laatst gewijzigd:  29 - 01 - 2015
 

Rechtsbijstand

Wat is een juridisch probleem?
Juridische problemen zijn problemen die te maken hebben met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent, wilt gaan scheiden of als de gemeente uw uitkering heeft stopgezet en u het daarmee niet eens bent. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.


Zelf oplossen
Weet u zelf nog niet zo goed of u wel een juridisch probleem heeft? Of weet u nog niet hoe u uw probleem kunt oplossen? Met behulp van de Rechtwijzer kunt u er achter komen wat u kunt doen en wie u daarbij kunnen helpen.

Advies
Naast de Rechtwijzer kunt u met uw vragen ook terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan u advies geven hoe u uw probleem kunt oplossen. Het kan zijn dat het Juridisch Loket u vertelt dat u een advocaat nodig heeft. In dat geval verwijzen zij u door. Als u advies wilt van het Juridisch Loket, kijk dan op www.juridischloket.nl of bel 0900-8020 (10 cpm).

Mediator of advocaat?
Als u er zelf onderling of met hulp van de Rechtwijzer of het Juridisch Loket niet uitkomt, kunt u een mediator of advocaat inschakelen. Maar wat als u dit niet kunt betalen? Elk Europees land moet er voor zorgen dat zijn burgers toegang tot het recht hebben. Om die reden kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand. De wet regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet een toevoeging. U betaalt dan een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Alleen mediators en advocaten die bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven, mogen werken op basis van een toevoeging.

Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad een groot gedeelte van de kosten van de mediator of advocaat.


Toevoeging aanvragen via een mediator
Vooral bij scheidingen kan het goed zijn om in plaats van een advocaat, een mediator in te schakelen. U lost dan zelf samen met de andere partij het probleem op door te onderhandelen onder begeleiding van de mediator. De Raad vergoedt een groot deel van de kosten. Via onze website kunt een mediator zoeken die is ingeschreven bij de Raad.

Toevoeging aanvragen via een advocaat
Als u een toevoeging wilt aanvragen, dan kunt u dit aangeven bij uw advocaat. Heeft u nog geen advocaat, maar er wel één nodig? Via onze website kunt u een advocaat zoeken die is ingeschreven bij de Raad.

Kwaliteitseisen mediators en advocaten
Een mediator of advocaat moet aan kwaliteitseisen voldoen voordat hij of zij via een toevoeging mag werken. De Raad heeft samen met de Nederlandse Orde van Advocaten voorwaarden opgesteld waar een advocaat aan moet voldoen. Een mediator of advocaat die op basis van een toevoeging werkt, moet dus aan bijzondere eisen voldoen. Hij of zij moet bijvoorbeeld verplicht bijscholen. Ook voor mediators gelden aanvullende kwaliteitseisen.

Vraag een inkomensverklaring aan bij de Raad
De Raad kan een inkomensverklaring geven als u in aanmerking wilt komen voor vermindering van de griffierechten of vermindering van notaristarieven.

Aanvragen via de website (met gebruik van DigId): Uwrechtsbijstand.nl

Download een aanvraag voor een inkomensverklaring.