Home / Bewindvoerder, tolk of vertaler

Register beëdigde tolken & vertalers

Buiten het raadplegen van het register beëdigde tolken & vertalers kunt u op deze site terecht voor een uitgebreide bibliotheek, inschrijvingscriteria, contactgegevens en relevante links.
Ga naar de Bureau btv site

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een aanvulling op de faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst.
Ga naar de WSNP site

Nieuws

29-04-2014
Verzoeken aanpassing zaaksoort op basis van High Trust
Bureau Wsnp gaat in de toekomst op steeds meer terreinen werken op basis van High Trust. Zo maken we een begin om uw administratieve last zo veel mogelijk te beperken. Graag informeren we over de verdere gevolgen van de High Trust-werkwijze. Lees meer...
29-04-2014
Bewindvoerder Wsnp als gatekeeper suïcidepreventie
De Raad voor Rechtsbijstand, de KBvG en diverse andere partijen hebben gereageerd op de oproep van het Ministerie van VWS om mee te denken over maatregelen die bijdragen aan vermindering van suïcides en suïcidepogingen. De afgelopen jaren is het suïcidecijfer in Nederland sterk gestegen. Mensen die zoveel wanhoop ervaren dat suïcide de enige oplossing lijkt, zoeken vaak geen hulp (meer). Gerechtsdeurwaarders, leerkrachten, maar ook bewindvoerders komen door hun beroep wel in aanraking met deze mensen. Lees meer...
Meer