Home / Bewindvoerder, tolk of vertaler

Register beëdigde tolken & vertalers

Buiten het raadplegen van het register beëdigde tolken & vertalers kunt u op deze site terecht voor een uitgebreide bibliotheek, inschrijvingscriteria, contactgegevens en relevante links.
Ga naar de Bureau btv site

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een aanvulling op de faillissementswet en biedt burgers met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst.
Ga naar de WSNP site

Nieuws

31-03-2014
Gesubsidieerde rechtsbijstand: focus op vooruitkijken en verbeteren
De Raad werkt steeds digitaler, bezwaren worden proactief afgehandeld en burgers krijgen steeds meer online tools in handen om (echtscheidings)conflicten zelf op te lossen. Het invoeren van de administratieve werkwijze ‘High Trust’ gaat voorspoedig; inmiddels verloopt 65% van alle aanvragen via deze wijze. De Raad voor Rechtsbijstand doet meer met minder middelen. Tegelijkertijd innoveert de Raad. Lees meer...
16-01-2014
Wsnp: Eerste jaar ‘Regeling Toevoegen Bewindvoerders Wsnp’ is opstartjaar
Een jaar na de start van de nieuwe regeling ‘Toevoegen voor bewindvoerders Wsnp’ blijkt dat niet alle deelnemende bewindvoerders de vereiste 10 verzoekschriftprocedures op basis van een toevoeging hebben uitgevoerd. Dit zou inhouden dat de Raad voor Rechtsbijstand de overeenkomst met deze bewindvoerders opzegt. De Raad heeft echter besloten dit niet te doen en het eerste jaar te beschouwen als een opstartjaar. Wel kijkt de Raad of de overeenkomst kan blijven bestaan op basis van de overige vereisten. Lees meer...
Meer