Home / Over RvR
print
Gepubliceerd:  23 - 05 - 2007
Laatst gewijzigd:  26 - 05 - 2014
 

Over de Raad voor Rechtsbijstand

Wat is een juridisch probleem?
Juridische problemen zijn problemen die te maken hebben met wetten en regels. Bijvoorbeeld als u ontslagen bent, wilt gaan scheiden of als de gemeente uw uitkering heeft stopgezet en u het daarmee niet eens bent.


Als u een juridisch probleem heeft, kunt u de Rechtwijzer raadplegen of contact opnemen met het Juridisch Loket. Soms blijkt dan dat u een mediator of advocaat nodig heeft. Een mediator verricht mediation. Een advocaat verleent rechtsbijstand. Deze termen leggen we hieronder verder uit.

Iedereen in Nederland die mediation of rechtsbijstand nodig heeft en dit niet kan betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld), kan een deel van de kosten vergoed krijgen. Dat staat in onze grondwet. Dit noemen we gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand regelt de gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. Dit doet de Raad op basis van de Wet op de Rechtsbijstand (Wrb). Ook geeft de Raad u verschillende andere mogelijkheden om uw juridische probleem op te lossen.

Rechtwijzer
Weet u zelf nog niet zo goed of u wel een juridisch probleem heeft? Of weet u nog niet hoe u uw probleem kunt oplossen? Ga dan naar de www.rechtwijzer.nl. Met behulp van de Rechtwijzer kunt u er zelf achter komen wat u kunt doen en wie u daarbij kunnen helpen.

Het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket helpt iedereen die bij hen komt met een juridische vraag. Vaak krijgt u meteen antwoord. Is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat uw probleem wat ingewikkelder is? Dan verwijzen zij u door naar de juiste instantie. Dit kan een mediator of advocaat zijn. De Raad financiert het Juridisch Loket. Kijk op www.juridischloket.nl of bel 0900-8020 (20 cpm, tot max. 10 euro per gesprek).

Mediator of advocaat?
Als u er zelf onderling of met hulp van de Rechtwijzer of het Juridisch Loket niet uitkomt, kunt u een mediator of advocaat inschakelen. Als u een probleem met iemand heeft kunt u samen met de ander naar een mediator gaan. Een mediator begeleidt beide partijen in het oplossen van hun probleem. Daarbij gaat hij of zij uit van de belangen van beide partijen. Dit is het verschil met een advocaat. Een advocaat gaat uit van de belangen van de partij waarvoor hij of zij optreedt. In sommige situaties is dat nodig. Vooral als de andere partij sterker is (bijvoorbeeld vanwege meer geld of macht). Mediation is vooral geschikt als beide partijen gelijk zijn.

Wat doet de Raad nog meer?
Behalve ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen tóch een advocaat kunnen betalen, heeft de Raad voor Rechtsbijstand nog andere taken.

Schuldsanering
Mensen met structurele schulden kunnen de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. Wordt dit door de rechter toegepast, dan stelt de rechter een bewindvoerder aan, die uw budget beheert. Met de schuldeisers spreekt u een regeling af zodat u binnen drie jaar uw schulden (gedeeltelijk) aflost. Het Bureau Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand beheert onder andere het register van bewindvoerders en betaalt de deelnemende bewindvoerders. Dit is geregeld in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Beëdigde tolken en vertalers
Alleen tolken en vertalers die beëdigd zijn door de rechtbank mogen werken in rechtszaken en bij asielaanvragen. Het Bureau Wbtv is een onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand dat het overzicht bijhoudt van alle beëdigde tolken en vertalers. Dit is geregeld in de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Bureau Wbtv schrijft tolken en vertalers in en uit en adviseert over ontwikkelingen om de kwaliteit van tolken en vertalen te bevorderen.

Asiel
De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat asielzoekers bij hun aanvraag op tijd rechtsbijstand van een advocaat krijgen. Ook zorgt de Raad ervoor dat er tolken aanwezig zijn op het moment dat een advocaat de asielzoeker bijstaat. Bureau Legal Aid verzorgt de aanvragen rondom asiel. Het bureau is gevestigd in Arnhem. Een afdeling van de Raad voor Rechtsbijstand is ook gevestigd in de aanmeldcentra voor asielzoekers.

...

Ruzie of conflict?

Los het samen op met de Rechtwijzer.

Nieuwsbrieven

Contact

Als u contact wilt opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand, volg dan de link hieronder.