Home / Nieuws
Gepubliceerd:  31-08-2011
Laatst gewijzigd:  16-09-2011
 

Geen stijging meer in de vraag naar rechtsbijstand


Tot 2010 steeg de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand en contacten met het Juridisch Loket continu. In 2010 is de vraag gestabiliseerd. Een trendbreuk met voorgaande jaren. De Raad heeft in 2010 minder toevoegingen afgegeven dan verwacht kon worden op basis van de trendmatige groei sinds 2000.

In totaal zijn in 2010 ongeveer 430.000 toevoegingen afgegeven tegen 436.000 in 2009. Wanneer een klant een toevoeging ontvangt, betaalt de Raad een groot gedeelte van de kosten van de mediator of advocaat. De stabilisering van de vraag is ook zichtbaar bij het Juridisch Loket. Het Loket registreerde in 2009 783.000 klantcontacten, in 2010 ruim 770.000.

Uitzondering: echtscheiding stijgt door
Ondanks de afname van het totale aantal toevoegingen blijft het aantal toevoegingen op het gebied van echtscheiding stijgen. De Raad ontwikkelt diverse initiatieven om ook deze trend om te buigen. Zo is de Rechtwijzer, aangevuld met een online echtscheidings- en ouderschapsplan. Hiermee kunnen mensen die uit elkaar gaan zelf online een plan opstellen. Maar vereenvoudiging en innovatie op het gebied van echtscheidingsprocedures blijft nodig. Daarom werkt de Raad graag mee aan de vereenvoudiging van de alimentatieberekening. Deze initiatieven bieden mensen ruimte om meer zelf op te lossen.

Constructieve verhouding tussen overheid en burger
Juridische procedures tussen burger en overheid leiden ertoe dat burger en overheid tegenover elkaar komen te staan. De overheid zet zich in voor een meer constructieve verhouding. Binnen een aantal rechtsgebieden is een dalende beweging van het aantal toevoegingen zichtbaar die samenloopt met inspanningen die worden verricht op het gebied van het project ‘Proactieve Geschiloplossing door de Overheid’ (PAGO).

Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2010

Wat is de monitor?
De Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand geeft een trendmatig en getalsmatig inzicht in de stand van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Centraal staan de toegankelijkheid van het stelsel voor de (minder draagkrachtige) rechtzoekende, het aanbod aan rechtsbijstandverleners en de kwaliteit van de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Zie ook vorige monitors