Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2017

8 maart 2017

Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand stelde de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2017, in december 2016 vast. Het ministerie van Veiligheid en Justitie keurde de voorwaarden goed. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud.

Einde overgangsregeling artikel 1 inschrijvingsvoorwaarden

Met ingang van de inschrijvingsvoorwaarden 2016 is in artikel 1 van de inschrijvingsvoorwaarden opgenomen dat Mfn-registermediators die zich bij de Raad willen inschrijven als voorwaarde eerst de peer review van de Stichting Kwaliteit mediators van de Mediatorsfederatie Nederland met goed gevolg moeten hebben afgerond en 9 mediations conform de condities van de MfN-registermediator in de voorgaande 3 jaar moeten hebben behandeld. MfN-registermediators kunnen zich dus niet meer op basis van alleen een assessment van de SKM/Intop inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

In de e-nieuwsbrief van 17 december 2015 was daarbij aangegeven dat de nieuwe regel niet van toepassing is op personen die kunnen aantonen zij zich voor 1 januari 2016 voor het assessment hebben aangemeld. Deze overgangsregeling is inmiddels niet meer van kracht. Alle mediators die zich in willen schrijven bij de Raad moeten dus voldoen aan de in artikel 1 van de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators gestelde voorwaarden.

Artikel 12 voetnoot 9 (registratie van affiniteiten)

In een voetnoot 9 is aangegeven dat co-mediations voor de registratie van affiniteiten kunnen meetellen als sprake is van een gelijkwaardige positie tussen de mediators.

Meer informatie

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht