Gewijzigd telefoonnummer piketdeclaraties en meedoen met evenementenpiket

13 juli 2017

Het telefoonnummer voor een vastgestelde piketdeclaratie is gewijzigd. Ook kunt u meedoen met het nieuw ingevoerde evenementenpiket.

Gewijzigd telefoonnummer piketdeclaraties

Hebt u vragen over een vastgestelde piketdeclaratie? Dan belt u op dit moment met het centrale telefoonnummer van de Raad 088 – 787 1000. Dit nummer staat ook op de desbetreffende beschikking. Maar inmiddels handelt de centrale piketafdeling in ’s-Hertogenbosch alle piketwerkzaamhedenheden af. Dit geldt ook voor de vragen over piketdeclaraties. Dus voortaan kunt u voor de piketdeclaraties het telefoonnummer 088 – 787 1098 bellen. Door optie 3 te kiezen, verbinden we u door met de piketafdeling. Binnenkort zal het nummer van de centrale piketafdeling ook vermeld staan op de vastgestelde piketdeclaratie.

Meedoen met evenementenpiket? Meld u aan!

In de nieuwsbrief van maart 2017 stond meer over de Inschrijvingsvoorwaarden 2017 met de bijbehorende aanpassingen. Een van deze aanpassingen gaat over het evenementenpiket. Om aan het evenementenpiket mee te kunnen doen, dient u:

  • ingeschreven te zijn voor het strafpiket;
  • in het voorafgaande jaar meer dan 50 straftoevoegingen te hebben behandeld (zie verder artikel 6A van de inschrijvingsvoorwaarden 2017).

Wilt u hieraan meedoen of heeft u hier vragen over? Stuur dan een mail naar helpdeskpiket@rvr.org. Op basis van de inschrijvingsvoorwaarden beoordeelt de Raad of u mee kunt doen. Let op:

  • het evenementenpiket betreft een subcategorie van het strafpiket en telt niet mee voor de bepaling van maximaal 3 piketsoorten waaraan u kunt deelnemen;
  • het evenementenpiket wordt niet zoals gebruikelijk ingepland. Wordt er in uw piketregio een evenement georganiseerd waarbij de inzet van één of meer advocaten nodig zijn? Dan wordt u hier apart voor benaderd.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht