Per 1 september: nieuwe aanvraagformulieren voor mediators

23 augustus 2017

Per 1 september wordt op RvR.org en Kenniswijzer het nieuwe aanvraagformulier toevoeging gepubliceerd voor mediators. Ook het beëindigingsbericht is vernieuwd. Deze ontvangt u als bijlage bij de verstrekte toevoeging.

Wijzigingen aanvraagformulieren

Het aanvraagformulier toevoeging mediation is op een aantal punten verduidelijkt. De vraag hoeveel uur u aan de mediation denkt te zullen besteden was verouderd en is daarom verwijderd.

Het beëindigingsbericht bevat meer wijzigingen. Zo ontbrak hier de mogelijkheid om aan te geven dat u deelneemt aan High Trust. Bij de vraag hoe de mediation is geëindigd, kunt u voortaan apart melding maken van een eventuele verzoening van partijen. De vraag over de afhechtingstoeslag bleek soms voor verwarring te zorgen en hebben we daarom aangepast. Verder is het veld over de resultaatbeoordeling gelijk getrokken met de tekst op onze andere declaratieformulieren.

Voor tips over (het invullen van) het aanvraagformulier hebben wij voor u een pagina op onze website samengesteld. Er is ook een pagina met tips over het declareren van uw toevoegingen via het Mediation Beëindigingsbericht.

Mijn RvR

De Raad gebruikt een portal, Mijn RvR, voor het indienen van toevoegingsaanvragen door advocaten. Ook mediators hebben al langere tijd de wens om via Mijn RvR de toevoegingsaanvragen voor mediation te mogen indienen. Dit scheelt administratieve werkzaamheden bij de mediators en ook voor de Raad zijn de zaken makkelijker af te handelen.

Wij werken aan de ontwikkeling van een nieuw systeem. Om mediators op dit moment aan te kunnen sluiten op Mijn RvR, betekent een behoorlijke investering in mensen en middelen. De investering kan niet hergebruikt worden in het nieuwe systeem. We kiezen er dan ook voor de aansluiting van de mediators in het nieuwe systeem te laten plaatsvinden.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht