Vanaf 1 mei 2017 Reglement Piket aangepast

24 april 2017

Vanaf 1 mei 2017 is er een aangepaste versie van het Reglement Piket van 1 augustus 2014. Dit reglement bevat de uitgangspunten, regels en randvoorwaarden ten aanzien van deelname aan de verschillende piketregelingen. Wilt u weten wat deze aanpassingen inhouden? En wat er niet verandert?

De aanpassingen in het reglement hebben onder meer betrekking op de insourcing van meldingen psychiatrisch patiëntenpiket en vreemdelingenpiket, de uitwerking van het maatregelbeleid, het verduidelijken van het recht op de piketvergoeding en een eenduidig gebruik van namen en begrippen. Ongewijzigd blijft de werkwijze waarbij de onderlinge welwillendheid en het onderlinge vertrouwen tussen Raad en advocaat voorop staat. Dit bevordert de goede werking van het piketmeldingssysteem en daarbij tijdige verlening van rechtsbijstand.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort toegelicht:

  • Eenduidig gebruik begrippen, zoals consultatiebijstand, jeugdstrafpiket en psychiatrisch patiëntenpiket.
  • Er is een definitie opgenomen van het begrip stamadvocaat in het kader van psychiatrisch patiëntenpiket.
  • Acceptatietermijn voor vreemdelingenpiketmeldingen is gelijkgesteld aan (jeugd)strafpiketmeldingen (45 minuten). Voor psychiatrisch patiëntenpiket blijft dit 180 minuten.
  • De bezoektermijnen zijn voor elke piketsoort en in een aantal gevallen per verrichting uitgeschreven.
  • De piketvergoeding kreeg een aparte aanduiding.
  • Het maatregelbeleid is op een aantal punten aangepast en verder uitgewerkt, zodat er een overzichtelijk stappenplan gehanteerd kan worden onder meer wanneer een ingeplande piketadvocaat niet verschoonbaar niet (tijdig) op piketmeldingen heeft gereageerd.
  • Meldingen die tot 20.00 uur naar de Raad gestuurd worden moeten dezelfde dag nog opgevolgd te worden, evenals voor (jeugd)strafpiket al was opgenomen. Dit geldt bij het vreemdelingenpiket wanneer het een rechtsbijstandverzoek voorafgaand aan het verhoor/gehoor van de vreemdeling betreft.

Bent u piketadvocaat en neemt u deel aan de piketregeling? Lees dan hier de volledige Reglement Piket.

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht