Consultatiereactie wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand

26 april 2017

Op vrijdag 14 april jl. sloot de consultatietermijn van het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand. Een aantal van onze ketenpartners maakte – net als de Raad – van de gelegenheid gebruik om een visie op het wetsvoorstel te geven. De reacties tonen de betrokkenheid bij het rechtsbijstandstelsel. De reactie van de Raad op het voorstel wordt gekenmerkt door de versterkte regierol in het stelsel, naast die van uitvoeringsinstantie. Meer weten?

In de kabinetsbrief van 31 mei 2016 zijn maatregelen aangekondigd om een duurzaam stelsel van rechtsbijstand te waarborgen. Het wetsvoorstel schetst de instrumenten om deze maatregelen uit te kunnen voeren en de beoogde resultaten te kunnen behalen.

Burger centraal

Voor de Raad staat de rechtzoekende burger centraal. Dat vraagt om voorzieningen die aansluiten op de diverse behoeften van rechtzoekende burgers. Aan de Raad de taak om dit vanuit het regierol zo goed mogelijk te faciliteren. In onze reactie deden we suggesties met betrekking tot het instrumentarium dat de Raad hiervoor krijgt aangereikt. Veel hangt natuurlijk ook af van de bereidheid van alle betrokkenen om goed samen te werken.

Intensivering van samenwerking

In onze reactie vroegen we nadrukkelijk aandacht voor een sluitend wettelijk instrumentarium om noodzakelijke gegevensverwerking en –uitwisseling mogelijk te maken. Die moet de beoogde intensivering van de samenwerking tussen de eerste en tweedelijns hulpverlening ondersteunen.

Meer informatie

Hier leest u de volledige consultatiereactie Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand.
 

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht