Nieuw burgerportaal voor aanvraag inkomensverklaring

24 september 2015

Op 5 oktober 2015 introduceert de Raad voor Rechtsbijstand het nieuwe burgerportaal Mijn Rechtsbijstand. Hiermee kunnen burgers een inkomensverklaring veilig en eenvoudig aanvragen. Verwijst u op uw website of in andere middelen naar de Raad voor het aanvragen van de inkomensverklaring? Pas dan de link aan.

Mijnrechtsbijstand.rvr.org

Per 5 oktober kunnen burgers terecht op: www.mijnrechtsbijstand.rvr.org.

U kunt ook verwijzen naar de burgersite van de Raad www.rechtsbijstand.nl. Vanuit de homepage is een directe link naar de informatiepagina opgenomen en naar het portaal Mijn Rechtsbijstand.

Waar kan de inkomensverklaring van de Raad voor gebruikt worden?

De inkomensverklaring kan door de aanvrager voor verschillende doeleinden worden aangevraagd:

  • voor een indicatie van tegemoetkoming in de kosten van (rechts)bijstand (toevoeging);
  • voor een verzoek tot vermindering van griffierechten (zonder toevoeging);
  • voor toewijzing van een notaris die tegen verminderd tarief werkzaamheden verricht;
  • voor een verlaging van leges bij een aanvraag naturalisatie;
  • voor verlaging van leges bij een aanvraag machtiging voorlopig verblijf of verblijfsvergunning regulier voor gezinshereniging;
  • voor (kosteloze) rechtsbijstand in het buitenland.

Nieuw: indicatie tegemoetkoming kosten rechtsbijstand

Komt de aanvrager op basis van de inkomensverklaring in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan wordt bij de inkomensverklaring alvast een overzicht gegeven met een indicatie van de verschillende eigen bijdragen per soort bijstand (Rechtwijzer, Lichte advies toevoeging en Lichte advies toevoeging personen- en familierecht, Mediation en Mediation verlengd, Reguliere toevoeging en Reguliere toevoeging personen- en familierecht). Deze indicatie geeft de aanvrager alvast een inzicht in de kosten die hij zelf moet betalen. 

Uiteraard geldt dat als de inkomensverklaring daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand, de aanvraag ook inhoudelijk wordt getoetst, zoals gebruikelijk bij een aanvraag toevoeging. 

MijnOverheid via DigiD

Nieuw is ook de koppeling met de digitale berichtenbox van MijnOverheid. MijnOverheid is de digitale service van de overheid waarbij burgers in één oogopslag hun persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten kunnen bekijken. Zo kunnen zij controleren hoe ze geregistreerd staan bij het Kadaster, UWV of bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen. Ze kunnen ook de status van hun lopende zaken bij de gemeente bekijken, zoals een vergunning. Mijn Rechtsbijstand biedt de mogelijkheid post van de Raad te ontvangen in de digitale berichtenbox van MijnOverheid. De status van de aanvraag inkomensverklaring kan de aanvrager via Mijn Rechtsbijstand bekijken. 

Om post digitaal via MijnOverheid te kunnen ontvangen, moet uw cliënt zich eerst registreren bij MijnOverheid met zijn DigiD. Heeft uw cliënt nog geen DigiD? Aanvragen kan via https://digid.nl/aanvragen.

Meer informatie over Mijn Rechtsbijstand en MijnOverheid

Meer informatie over het nieuwe portaal Mijn Rechtsbijstand is te vinden op onze burgersite www.rechtsbijstand.nl. Vanuit de homepage is een directe link naar de informatiepagina opgenomen.

Meer informatie over MijnOverheid of de berichtenbox: www.mijnoverheid.nl of www.toolkitmijnoverheid.nl

Meer nieuws

Terug naar nieuwsoverzicht