Nieuwsoverzicht

22 februari 2017

Toetsing deskundigheidseisen vreemdelingenrecht, -piket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht

De Raad begint op korte termijn met het toetsen van de inschrijvingsvoorwaarden voor de specialisaties vreemdelingenrecht, vreemdelingenpiket, asiel- en vluchtelingenrecht en psychiatrisch patiëntenrecht. Advocaten die ingeschreven zijn voor deze specialisaties moeten aan aanvullende deskundigheidseisen voldoen, om ingeschreven te blijven staan voor deze specialisaties en voor deze specialisaties toevoegingen aan te kunnen vragen. Lees meer

22 februari 2017

Per 1 maart: maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden

De maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden gaat per 1 maart 2017 in. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand kán de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terugvorderen, als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling. Lees meer

22 februari 2017

Collegiale kwaliteitsbevordering: doet u mee?

Vorig jaar startte de Raad de collegiale kwaliteitsbevordering (CKB) voor reguliere vreemdelingenzaken. Samen met NOvA en SVMA zijn concrete stappen gezet om de kwaliteit van de rechtsbijstand in het vreemdenlingenrecht te verbeteren. Er komt weer een ronde aan. Bent u advocaat in dit specifieke segment? Dan kunt u een mail ontvangen waarin we u vragen deel te nemen aan CKB. Bent u nog niet bekend met CKB? Wellicht nieuwsgierig geworden? Of bent u er wel mee bekend en wilt u meedoen? Dan is dit artikel interessant voor u. Lees meer

22 februari 2017

Deadline doorgeven beschikbaarheid en verhinderdata Piket

Binnenkort stelt de Centrale Piketafdeling van de Raad de planningen op voor de periode juli tot en met december 2017. Wij maken u erop attent dat u tot uiterlijk 1 april 2016 uw beschikbaarheid en verhinderdata kunt aangeven. Dit kan bij het piketplanningsprogramma, te bereiken via Mijn RvR. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?