Nieuwsoverzicht

22 maart 2017

Jaarverslag 2016: Op weg naar de toekomst

In een steeds veranderende wereld geeft de Raad uitvoering aan zijn wettelijke taak op het gebied van gesubsidieerde rechtsbijstand, schuldsanering en tolken en vertalers. Dat doen we toegankelijk, met vertrouwen, in samenwerking en professioneel. Daarbij stellen we de burger centraal. Dit bewustzijn is in 2016 met deze kernwaarden herijkt. Met dit jaarverslag, getiteld ‘Op weg naar de toekomst’ doen wij aan u en aan onze relaties verslag van de ontwikkelingen die het afgelopen jaar binnen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand en de Raad voor Rechtsbijstand plaats hebben gevonden. Lees meer

8 maart 2017

Wetgeving raadsman bij het politieverhoor treedt in werking

Op 1 maart 2017 traden twee wetten en uitvoeringsregelgeving in werking waarmee onder meer het recht op consultatie en verhoorbijstand aan aangehouden verdachten wordt geformaliseerd. De wetten zijn gepubliceerd in Staatsblad 2016, 475 en 476. Lees meer

8 maart 2017

Wijs uw cliënt op de website rechtsbijstand.nl

De website www.rechtsbijstand.nl informeert burgers over gesubsidieerde rechtsbijstand. De website www.rvr.org kent u al langer en is specifiek gericht op advocaten en mediators. Lees meer

8 maart 2017

Inschrijvingsvoorwaarden voor mediators 2017

Het Bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand stelde de inschrijvingsvoorwaarden voor mediators voor 2017, in december 2016 vast. Het ministerie van Veiligheid en Justitie keurde de voorwaarden goed. Omdat de voorwaarden bindend zijn, is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de inhoud. Lees meer

Nieuwsarchief

E-nieuwsbrief

De Raad voor Rechtsbijstand brengt u met de e-nieuwsbrief, die per e-mail wordt verstuurd, regelmatig op de hoogte van actualiteiten, nieuwe wet- en regelgeving en informatie over bedrijfsprocessen. De e-nieuwsbrief is daarmee een waardevolle informatiebron.

Aanmelden e-nieuwsbrief

De e-nieuwsbrief wordt automatisch verzonden naar advocaten en mediators die meedoen aan het stelsel van rechtsbijstand.

Staat u ingeschreven maar ontvangt u geen e-nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres dan door aan

Staat u niet ingeschreven als rechtsbijstandverlener, maar wilt u wel de e-nieuwsbrief ontvangen?