Organisatie

De Raad is een zelfstandig bestuursorgaan. Dat is een bestuurlijke organisatie die overheidstaken uitvoert.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en het toezicht daarop. De Raad heeft van het ministerie de opdracht gekregen om gesubsidieerde rechtsbijstand te regelen in Nederland.

Informatie

  • Inkoopvoorwaarden

Reglementen

  • Raad van Advies
  • Bestuur
  • Mandaatbesluit kosteloze rechtskundige bijstand BES 2016
  • Mandaatbesluit kosteloze rechtskundige bijstand strafzaken BES 2016
  • Ondermandaatbesluit Kosteloze rechtskundige bijstand BES
  • Vergoedingenregeling
  • Mandaatbesluit