Formulieren

Er zijn al veel formulieren van de Raad gedigitaliseerd op Mijn RvR. Een aantal formulieren, waaronder die voor burgers, is er nog in printvorm. Hieronder treft u een lijst van de formulieren voor advocaten, mediators, Wsnp-bewindvoerders en burgers.

Formulieren voor advocaten

Naast de digitale formulieren op Mijn RvR, zijn er nog een paar printformulieren van de Raad. Deze vindt u hier:

 
Overnameformulier
Aanvraag toevoeging internationale kinderontvoering
Aanvraag vergoeding internationale kinderontvoering
Aanvraag Lichte Advies Toevoeging
Aanvraag mutatie Lichte Advies Toevoeging
Aanvraag toevoeging tijdelijk huisverbod
Modelovereenkomst cessie bij voorbaat
Bijlage resultaatsbeoordeling familiezaken
Aanvraagformulier AA/VA procedure V060
Aanvraag mutatie toevoeging
Aanvraag mutatie toevoeging opvolging advocaat

Formulieren voor mediators

Aanvraag toevoeging
Beëindigingsbericht
Vragenlijst mediator en partij

Formulieren voor Wsnp-bewindvoerders

Onderstaand formulier is ook terug te vinden op de website van Bureau Wsnp

Aanvraag toevoeging

Formulieren voor burgers

Onderstaande formulieren zijn ook op onderwerp terug te vinden op www.rechtsbijstand.nl

Peiljaarverlegging aanvraag 2017
Eigen verklaring vrijheidsontneming
Eigen verklaring asielzoeker
Eigen verklaring schuldsanering
Eigen verklaring faillissement
Subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek
Vaststelling subsidie medisch haalbaarheidsonderzoek
Aanvraag lening deskundigenonderzoek
Formulier opgave inkomen en vermogen

Beslisboom hardheidsclausule eigen bijdrage

personen- en familierecht

Toelichting bij hardheidsclausule eigen bijdrage

personen- en familierecht

Formulier verzoek hardheidsclausule eigen bijdrage

personen- en famlierecht

Income and assets statement

Vragen?

Mist u een formulier? Neem dan contact op met uw relatiemanager:

Formulieren voor burgers

rechtsbijstand.nl