De telefonische dienstverlening van de Raad

Sinds 2015 werkt de Raad met een landelijke telefonische dienstverlening met een uniforme bereikbaarheid en service op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur via het landelijk telefoonnummer 088 – 787 1000.

Hoe werkt de telefonische dienstverlening van de Raad

Met de landelijke telefonische dienstverlening hebben we ingezet op een efficiënte dienstverlening met beperkte wachttijden. Uitgangpunt hierbij is de koppeling van de disciplines bij de specifieke afdelingen binnen onze organisatie en de beschikbare interne capaciteit. Op die manier kunnen we de expertise op onderwerpen en beschikbaarheid van onze medewerkers zo optimaal mogelijk inzetten en benutten.

Door het maken van de juiste keuze in het telefonische keuzemenu, komt u het snelst terecht bij de juiste medewerker die u kan helpen. Dat is gunstig voor u, omdat wij u zo snel en efficiënt mogelijk kunnen helpen (het voorkomt bijvoorbeeld onnodig doorverbinden), maar het bevordert ook een juiste verdeling van de inkomende vragen over de capaciteit van onze dienstverlening.

Maak de juiste keuze om snel en efficiënt geholpen te worden

U bereikt de Raad via het landelijk telefoonnummer 088 – 787 1000. Dit nummer is er voor u als advocaat of mediator, maar ook voor de burger. U krijgt daarom een kort keuzemenu te horen waarmee u zich als rechtsbijstandverlener kunt bekendmaken.

Daarna komt u direct in een kort vervolgkeuzemenu terecht, waar u kunt kiezen voor de helpdesk Asiel & Vreemdelingenrecht (keuze 1), de helpdesk Extra uren (keuze 2), de helpdesk High Trust (keuze 3) of overig (keuze 4). Bij deze laatste keuze krijgt u een medewerker van de frontoffice aan de lijn die u kan doorverbinden met één van de andere diensten van de Raad: de afdeling Inschrijven, Financiën, Mediation, toevoegen/vaststellen, bezwaar of Diagnose& Triage.

Maakt u geen keuze, dan wordt de verbinding verbroken. Heeft u meerdere vragen over verschillende onderwerpen, dan is het toch belangrijk dat u per onderwerp de juiste keuze maakt in het menu. De dienstverlening is ingericht naar expertise op onderwerp.

Landelijke dienstverlening voor optimale service

De landelijke telefonische dienstverlening betekent ook dat de helpdeskservice landelijk opereert. Het is dus mogelijk dat u een helpdeskmedewerker uit een ander deel van het land aan de lijn krijgt. Juist door het inzetten van de landelijke capaciteit, kunnen we u zo snel en efficiënt mogelijk van dienst zijn op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.

Met de landelijke telefonische dienstverlening willen we aan de wens van advocaten en mediators naar bredere bereikbaarheid voldoen. Deze wens werd geuit in eerder gehouden klanttevredenheidsonderzoeken onder advocaten en mediators . We blijven overigens periodiek onderzoeken of onze dienstverlening aan u aansluit bij uw verwachtingen en waar verbetering mogelijk is.

Diensten die direct te benaderen zijn

Een aantal diensten en/of afdelingen binnen de Raad zijn direct te benaderen. Zij hebben eigen telefoonnummers. Dit zijn de Centrale Piketafdeling (088 – 787 1098), Bureau Wsnp (088 – 787 1910), Bureau Wbtv (088 – 787 1920) enLegal Aid. Voor uw cliënt zijn Rechtwijzer (088-787 1080), de afdeling Debiteuren (088 - 787 1009), Inning& Restitutie (en Inkomenscontrole) (088 - 787 1314) ook direct te benaderen.

Maak gebruik van Kenniswijzer

Wij zetten diverse middelen in om u als rechtsbijstandverlener te ondersteunen bij uw aanvragen toevoeging en vergoeding. Op Kenniswijzer vindt u alle werkinstructies, wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie op het gebied van de gesubsidieerde rechtsbijstand in samenhang met elkaar. Tijdens de High Trust-informatiebijeenkomsten krijgt u meer informatie over de High Trust-werkwijze en helpen de medewerkers u hoe Kenniswijzer toe te passen.

Twijfelt u na het raadplegen van Kenniswijzer en/of het bijwonen van een bijeenkomst toch nog over bijvoorbeeld de toevoegwaardigheid van uw zaak? Bel dan met de Raad en maakt de juiste keuze in het telefonisch keuzemenu.

Voor ondersteuning bij het gebruik van Mijn RvR kunt u terecht op onze website.