Hercontrole van het inkomen bij declaratie van mediation

Is het verzamelinkomen van uw cliënt in het peiljaar nog niet definitief vastgesteld op het moment van aanvraag toevoeging? Of is het besluit om toe te voegen genomen op basis van een verzoek peiljaarverlegging? Dan controleert de Raad op een later tijdstip het verzamelinkomen opnieuw. U vindt uitgebreide toelichting over hercontrole van het inkomen op www.rechtsbijstand.nl.

icon uitroeptekenBreng uw cliënt vooraf op de hoogte van het feit dat het besluit van de Raad in veel gevallen een voorlopig besluit is en dat na hercontrole van het inkomen of resultaatbeoordeling de mogelijkheid bestaat dat cliënt óf een andere eigen bijdrage moet betalen óf zelf de kosten van uw bijstand moet betalen.

 

 

Informatie voor uw cliënt

Leeswijzer. Controle van uw inkomen

Brochure Hercontrole

Helpdesk afdeling Inkomenscontrole

Tel. 088 - 787 1314 (werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur).

De helpdesk van de afdeling Inkomenscontrole beantwoordt alle vragen van uw cliënt. Ook over het treffen van een betalingsregeling, als uw cliënt moet betalen.