Over declaraties voor mediation

Nadat u de mediation heeft afgerond, declareert u de toevoeging. U vult daarvoor het 'Beëindigingsbericht mediation' in, dat u in de rechter kolom kunt vinden.

Tips bij het invullen van het Mediation Beëindigingsbericht

  • In mediationzaken is het meesturen van een urenspecificatie niet nodig. Vraagt u extra uren aan? Dan is een urenspecificatie wel van belang. Zie voor meer informatie de werkinstructie Mediation Extra Uren.
  • Is er sprake van samenhang, dan vragen wij u twee beëindigingsberichten (één voor elk toevoeging) in te vullen. Vermeld daarbij ook het toevoegnummer van de wederpartij. 
  • In het mediation beëindigingsbericht kunt u opvoeren hoeveel uur u aan de mediation heeft besteed. Geef hier het totaal aantal bestede uren op. Voorbeeld: u staat twee partijen bij en heeft twee toevoegingen ontvangen. In totaal heeft u aan de mediation 8 uur besteed. Op beide beëindigingsberichten vult u bij de vraag ”Aantal uren besteed aan mediation” het totaal van 8 uur in.
  • Een toevoeging kan worden gedeclareerd nadat de zaak is afgerond. Staat u partijen bij in een echtscheiding? Declareer de toevoeging(en) pas nadat u het echtscheidingsvonnis heeft ontvangen. 
  • In het mediation beëindigingsbericht kunt u opgeven of er sprake is van een financieel resultaat. De werkinstructie Resultaatbeoordeling helpt u bij de beoordeling of er sprake is van financieel resultaat. Hier vindt u ook het formulier Resultaatbeoordeling familiezaken.

 

 

 

 

Informatie

Werkinstructie vaststellen

Kenniswijzer

Achtergrondinformatie

  • Declaratieregeling

Overzicht basisbedragen

Overzicht

Formulieren

  • Beëindigingsbericht mediation
  • Vragenlijst mediator en partij